GYIK

A közös tulajdonba tartozó helyiség, épületrész, berendezési tárgy fenntartásának költségei, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás-körét meghaladó kiadás a tulajdonos-társakat a tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha az alapító-okirat, vagy a szervezeti és működési szabályzat másképp nem rendelkezik.
Milyen módjai vannak a közös költség befizetéseinek?

A közgyûlés által meghatározott összegû közös költséget a tulajdonosoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy a TH. folyamatosan, üzemszerüen mûködhessen. Általános elõírás a havi befizetés, ami lehet:

pénztári befizetés
csekk befizetés
pénzintézeti pénz átutalás

Mik a Közös-költség hátralék behajtás módjai?

egyhavi késésnél szóbeli felszólítás
szóbeli felhívás eredménytelensége esetén, írásbeli felszólítás
több hónap elmaradás esetén fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése
hat-havi elmaradás esetén közgyûlési felhatalmazással jelzálogbejegyzés iránti intézkedés
Nyilvántartási feladatok?

Tulajdonosi nyilvántartás:
Alapító okirat alapján a társasházat és a külön tulajdonokat felvezeti a számítógépes nyilvántartási rendszerbe.
Adásvételi szerződések alapján nyilvántartja a tulajdonosokat, a változásokat folyamatosan felvezeti.
Felvezeti a közös tulajdonban lévő helyiségeket és azok bérlőit.
Szolgáltatásunk a következő feladatok elvégzését tartalmazza:

 • A közgyűlések előkészítése, megszervezése, lebonyolítása.
 • A közgyűlési határozatok végrehajtása.
 • Az éves költségvetési tervezet kidolgozása, a közgyűlés által elfogadott terv megvalósítása.
 • Az előző évi tevékenységről szóló beszámoló és
  pénzügyi elszámolás közgyűlés elé terjesztése.
 • Közös költség befizetések nyilvántartása, hátralékok beszedése
  biztosítva a társasház folyamatos likviditását.
 • Teljes körű pénzügyi ügyintézés, tulajdonosi elszámolás készítése,
  naprakész könyvelés, bevallás, mérlegkészítés.
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat,
  Tűzvédelmi szabályzat, Házirend készítése esetleges módosítása.
 • A közösség képviselete a hatóságok, illetve a bíróság előtt.
 • Megszervezzük és ellenőrizzük az ingatlan üzemeltetését,
  takarítását, a gépészeti, elektromos, központi berendezések
  karbantartását, hibaelhárítását.
 • Rendszeresen ellenőrizzük a közösségi közüzemi díjak (víz, villany, stb.)
  számláit, a mérőórák állását.
 • A jogszabályoknak megfelelően kezelésünkben lévő Társasházaknál
  elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi,
  villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát,
  és elkészítettjük a minősítő okiratokat.
 • A társasház felújítási munkáihoz állami támogatás megszerzésére irányuló pályázat elkészítése, lebonyolítása.

Amennyiben felkeltettem érdeklődésüket, úgy elérhetőségeim bármelyikén szívesen válaszolok kérdéseikre, továbbá elkötelezettség nélkül várom meghívásukat személyes megbeszélésre amennyiben Társasházuk közös képviselőt keres.