Közös képviseleti díj

  1. Előző közös képviselőtől iratok, tárgyi eszközök átadása-átvétele.
  2. Amennyiben nem rendelkeznek bankszámlával, valamint APEH bejegyzéssel, akkor annak azonnali ügyintézése, valamint az alapító okirat elkészítése, módosítása Szervezeti Működési
  3. Szabályzat elkészítése.
  4. Ügyvitelhez a közgyűlés által elfogadott költségvetés ismertetése.
  5. Pénzügyi számvizsgáló bizottság felállítása.
  6. Pénzügyi befizetések ellenőrzése, tartozók felszólítása illetve velük szembeni intézke-dés megtétele
  7. Közművek felé az új közös képviselő nevének és címének bejelentése.
  8. Társasház közös biztosításának megkötésére javaslatot teszünk.
  9. Társasház műszaki. gazdasági pénzügyi eszközeinek megőrzése illetve növelése.

Megbízás esetén célom az Önök megelégedésére végezni a társasház közös képviseletét!