Vállalkozói szerződés

A képviselet ellátását a közös képviseleti feladatok ellátás számú melléklet tartalmazza.

 

A közös képviselet ellátásának havi díja _____ m2 * __Ft/m2/hó= _____ Ft/hó
A közös képviselet díja 2016. május 31-ig érvényes. Ezután minden évben a közgyűlési jóváhagyással emelkedik a díj. (közös képviselői javaslat infláció mértékének megfelelőt)
A közös képviseletről számlát minden hónap elsejével a társasházkezelő kiállítja és attól számított 15 napon belül a kifizetést a megbízó teljesíti.
A szerződés felmondását mindkét fél kezdeményezheti, a megbízó csak érvényes közgyűlési határozattal kiegészítve.
A felmondási idő a tárgyhót követő egy hónap.
A szerződésben nem szabályozott feltételekre a PTK. és a 2003. évi CXXXIII: társasházi törvény rendelkezései vonatkoznak.
Peres ügyek esetén a szerződők a Győr Városi Bíróság illetékességét határozzák meg.
Győr, 2015.__.__ .

Megbízók részéről: Kalmár László