Árajánlat kérése közösképviselet és társasházkezelésre!

Már a Facebookkon is! https://www.facebook.com/Társasházkezelés

https://www.facebook.com/tarsashazkezeles

  Társasház részére

Tisztelt Tulajdonosok!

Társasházi közös képviselettel és társasház kezeléssel üzemeltetéssel 1993 májusától foglalkozom. Megbízási formában végeztem a társasházkezelést 2002-ig, 2003 óta egyéni vállalkozóként. 2004 januárjában végeztem el a Perfekt Rt. által szervezett társasházkezelői tanfolyamot. Fiam 2015 évben csatlakozott a vállalkozáshoz, társasházkezelő és ingatlanközvetítő tanfolyam elvégzését követően.

Jelenleg, 2022. 11. 26 –nappal, Győrben és Vámosszabadin 1040 lakásnak látjuk el a képviseletét, kezelését!

A tavalyi és idei évben pályázati forrásból illetve államilag támogatott hitelből felújított társasházaink Győrben az Kálvária úton, a Nagy Sándor József úton, a Lajta úton, a Rónay Jácint úton, a Stadion utcában és Marcalvárosban és Erfurti úton voltak.

Vállalkozásunk rendelkezik társasházkezelői felelősség biztosítással.                                               

Szolgáltatásunk a következő feladatok elvégzését tartalmazza:

 •  A közgyűlések előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
 • Lakónévsor nyilvántartás vezetése a tulajdonosokról
 • Fogadóórák tartása, tulajdonosokkal kialakított időszakonként
 • Társasháznál felmerülő hibák gyors feltárása, javítása, megelőzése, a megfelelő szakmai háttér biztosításával
 • Tulajdonosok érdekeinek képviselete a kivitelező felé felmerült hibák mielőbbi elvégzése érdekében, a garanciális hibák hiánytalan pótlásának ellenőrzése
 • A közgyűlési határozatok végrehajtása
 • Az éves költségvetési tervezet kidolgozása, a közgyűlés által elfogadott terv megvalósítása
 • Az előző évi tevékenységről szóló beszámoló és pénzügyi elszámolás közgyűlés elé terjesztése
 • Társasházi közös biztosítás megkötésének kezdeményezése
 • Közös költség befizetések nyilvántartása, hátralékok beszedése, biztosítva a társasház folyamatos likviditását.
 • Pénzügyi bevételek kezelése

A közös költség befizetéseket teljesíthetik:

 • folyószámláról átutalással
  • társasház részére készített csekken
  • pénztári befizetéssel bizonylat ellenében
 • Teljes körű pénzügyi ügyintézés, tulajdonosi elszámolás készítése, naprakész könyvelés, bevallás, mérlegkészítés
 • Megszervezzük és ellenőrizzük az ingatlan üzemeltetését, takarítását, a gépészeti, elektromos, központi berendezések karbantartását, hibaelhárítását.
 • Rendszeresen ellenőrizzük a közösségi közüzemi díjak (víz, villany, stb.) számláit, a mérőórák állását.
 •  Közművekkel való kapcsolattartás, szerződések megkötése
 • A jogszabályoknak megfelelően a kezelésünkben lévő Társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat.
 • A társasház felújítási munkáihoz állami támogatás megszerzésére irányuló pályázat elkészítése, lebonyolítása

Társasház kezelési és könyvelési díj

A társasház teljes körű közös képviseletének ellátását szerződéskötéses megbízás esetén a leírtak szerint könyveléssel együtt …………Ft/hó díjért vállaljuk! Vállalkozásunk ÁFA- mentes. Mivel egyéni vállalkozók vagyunk, emiatt Önöknek nem keletkezik ÁFA fizetési kötelezettségük.

https://scha.hu/images/multihaz-logo.pngKönyvelést: Profi Multiház társasházkezelő rendszer könyveli! Tulajdonosi és SzV. hozzáférés és tulajdonosi lekérés biztosítva! Dokumentumtárban a társasház anyaga (jegyzőkönyv, alapító okirat, SzMSz elérhető a többi aktuális, anyaggal együtt)

Árajánlatunk 2022. 12. 31-ig érvényes.

Megbízásunk esetén 2024. május 31-ig a díj nem változik.

Megbízás esetén a következő feladatokat végzem el:

 1. Előző közös képviselőtől iratok, tárgyi eszközök átadása-átvétele
 2. Amennyiben nem rendelkeznek bankszámlával, valamint NAV bejegyzéssel, akkor annak azonnali ügyintézése, valamint az Alapító okirat elkészítése, módosítása, a Szervezeti Működési Szabályzat elkészítése
 3. Ügyvitelhez a közgyűlés által elfogadott költségvetés ismertetése
 4. Pénzügyi Számvizsgáló Bizottság felállítása
 5. Pénzügyi befizetések ellenőrzése, tartozók felszólítása illetve velük szembeni intézkedés megtétele
 6. Közművek felé az új közös képviselő nevének és címének bejelentése
 7. A Társasház közös biztosításának megkötésére javaslatot teszünk.
 8. A Társasház műszaki, gazdasági, pénzügyi eszközeinek megőrzése illetve növelése                                                                                                   

Célunk az Önök megelégedésére végezni a társasház közös képviseletét és társasház kezelését!

Várjuk megtisztelő megbízásukat.

                                                         Kalmár László                        ifj. Kalmár László

                                                        Társasházkezelő            Társasházkezelő és Ingatlankezelő

Győr, 2022.11.26.